G-1HLRCNXSHJ
پروتز دندان

پروتز دندان

پروتز دندان پروتز دندان چیست؟ : پروتزها دندان‌ها و لثه‌های مصنوعی هستند که برای جایگزینی دندان‌های طبیعی از دست رفته یا برداشته شده توسط دندان‌پزشکان ایجاد می‌شوند. پروتزها ممکن است کامل یا جزئی باشند. به این معنی که تمام دندان…

عضویت در
خبرنامه سایت

*** عضویت در خبرنامه سایت

روزهای کاری

شنبه : 10.00 - 18.00 عصر
یکشنبه : 10.00 - 18.00 عصر
دوشنبه : 10.00 - 18.00 عصر
سه شنبه : 10.00 - 18.00 عصر
چهارشنبه : 10.00 - 18.00 عصر
پنج شنبه : تعطیل
جمعه : تعطیل