پروتز دندان

پروتز دندان

پروتز دندان پروتز دندان چیست؟ : پروتزها دندان‌ها و لثه‌های مصنوعی هستند که برای جایگزینی دندان‌های طبیعی از دست رفته یا برداشته شده توسط دندان‌پزشکان ایجاد می‌شوند. پروتزها ممکن است کامل یا جزئی باشند. به این معنی که تمام دندان…

عضویت در
خبرنامه سایت

*** عضویت در خبرنامه سایت

روزهای کاری

شنبه : 9 صبح الی 20 شب
یکشنبه : 9 صبح الی 20 شب
دوشنبه : 9 صبح الی 20 شب
سه شنبه : 9 صبح الی 20 شب
چهارشنبه : 9 صبح الی 20 شب
پنج شنبه : تعطیل
جمعه : تعطیل